ข้อมูลการรับนักเรียนความสามารถพิเศษ

ชั้นมัธยมมศึกษาปีที่ 1
ประเภทการรับสมัคร จำนวน
ความสามารถพิเศษด้านดนตรี 15
ความสามารถพิเศษนาฎศิลป์ 12
ความสามารถพิเศษศิลปกรรม 5
ความสามารถพิเศษว่ายน้ำ (หญิง) 1
ความสามารถพิเศษกรีฑา (หญิง) 2
ความสามารถพิเศษวอลเลย์บอล (หญิง) 1
ชั้นมัธยมมศึกษาปีที่ 4
ประเภทการรับสมัคร จำนวน
ความสามารถพิเศษ ดนตรี 13
ความสามารถพิเศษ นาฎศิลป์ 7
ความสามารถพิเศษ ศิลปกรรม 5
ความสามารถพิเศษ ฟุตบอล (ชาย) 8
ความสามารถพิเศษ วอลเลย์บอล (ชาย-หญิง) 7
   

ปิดหน้าต่างนี้